Justin Beiber

Ashton Kutcher

Pattinson

Kristin Stewart

Bambi

Feel free to add your own!